Line Trap produkter säljs exklusivt via www.linetrap.se sedan 2014

För den miljömedvetne fiskaren

Line Trap® är en premiumprodukt med syfte att på ett enkelt sätt samla upp och
förvara det linspillet som blir över eller som man hittar under fisketuren




The Story

Hur många gånger har jag inte följt en linstump med blicken som flyter nedströms Indalsälven efter att jag inte lyckats peta ner den i fickan på västen.

Det har inte känts bra.

År 2013 var vi 1 600 000 sportfiskare i Sverige. Vi har haft ca 13 000 000 fiskedagar detta år. Och om man räknar efter olika redskap då har vi gjort nästan 35 000 000 redskapsdagar.

(Fritidsfisket i Sverige 2013. Havs-och vattenmyndigheten, 2014).

 

Med det i åtanke är det nog rimligt att beräkna att väldigt många kilometer av linstumpar hamnade utanför våra fickor varje dag.

För mig handlade Line Trap® om en dröm att ta fram ett verktyg, effektivt, snygg och långvarig, som ska hjälpa mig vinna kampen över runtikring studsande linstumpar.

Nu är kampen över.

Vägen hit var minst sagt gropig. Men det gör inget för jag har fått hjälp av underbara människor både här hemma och från fjärran.

Nu hoppas jag att Line Trap® kommer göra även dig glad.

Jonas Långmark, Line Trap®

"Be truthful and honest at all times.
Follow the rhythm of Nature.
Do what you know to be right.
Enjoy the journey of your life, but leave no tracks."

Free after Saunkeah, Cherokee